::    ยินดีต้อนรับเข้าสู่       วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย             มิติใหม่แห่งการศึกษา PHONPHISAI SCHOOL OF TECHNOLOGY (P-TECH) 56 หมู่       17       ถนนโพนพิสัย-เฝ้าไร่ ตำบลจุมพล       อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย             43120

 
   ฝีมือดี วิชาเด่น เน้นคุณธรรม


 

       วันที่ 15 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัยได้เข้าร่วมกีฬาวันครู ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
     กิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหนองคายเขต 2 ทั้งหมด
  สนุกมากๆ


 


วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย   PHONPHISAI COLLEGE OF TECHNOLOGY (P-TECH)
๕๖ หมู่ ๑๗ ถนนโพนพิสัย-เฝ้าไร่ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐  
โทร. 042-901163  โทรสาร. 042-405090
Webmaster ::  man202@gmail.com